Na czym polega odrzucenie spadkobrania?

Odrzucenie spadkobrania

Na czym polega odrzucenie spadkobrania?

Odrzucenie spadkobrania to decyzja nieodwołalna, która łączy się nie tylko z nie przyjęciem dóbr osoby zmarłej, ale także jej zobowiązań. Dlatego na odrzucenie spadku decydują się krewni zmarłego, który pozostawił po sobie zadłużenie równe lub większe posiadanemu majątkowi. Czynność można przeprowadzić w kancelarii prawnej lub notarialnej oraz przed sądem. Osoba odrzucająca spadek jest traktowana, jakby nie dożyła momentu śmierci krewnego. Odrzucenie spadkobrania jest możliwe dopiero po śmierci spadkodawcy. Warto jednak pamiętać, że, jeśli członek rodziny odrzuci spadek, przechodzi on na jego krewnych.

Do kiedy można odrzucić spadek?

radca prawny Lublin

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego spadek można odrzucić lub przyjąć w ciągu 6 miesięcy od jego otwarcia. Termin ten dotyczy w szczególności spadkobierców ustawowych. Jeśli jednak spadek otrzymuje osoba wymieniona w testamencie, okres ten biegnie od daty jego ogłoszenia. Wyjątkiem jest również sytuacja, w której spadkobierca nie wiedział o śmierci spadkodawcy. Wówczas termin biegnie od daty, w której dowiedział się on o tym fakcie. W tej ostatniej sytuacji spadkobierca musi udowodnić przed sądem, że dowiedział się o zgonie spadkodawcy konkretnego dnia. W praktyce może się to okazać bardzo trudne. Warto zatem skorzystać z pomocy, jaką świadczy radca prawny Lublin. Pomoże on w dopełnieniu wszystkich formalności, udzieli niezbędnych porad i pomoże doprowadzić sprawę do końca.

Jak wygląda procedura odrzucenia spadku?

Odrzucenie spadku wymaga złożenia oświadczenia przed notariuszem lub przeprowadzenia procedury przed sądem. Wszelkie formalności i porady można też uzyskać, korzystając z usług radcy prawnego. Do złożenia oświadczenia przed notariuszem wymagane jest okazanie dowodu osobistego oraz wypisu aktu zgonu. Decydując się na odrzucenie spadku drogą sądową, trzeba złożyć wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Do tego pisma musi być dołączony wypis aktu zgonu. Dodatkowo należy uiścić opłatę sądową w kwocie 50  zł i dowód również dołączyć do pozostałych dokumentów. Pomimo prawidłowego złożenia wszystkich dokumentów w terminie odrzucający spadek może zostać wezwany do sądu w charakterze świadka na rozprawie spadkowej. Zwykle ma ona na celu ustalenie ewentualnych spadkobierców i zakończenie postępowania. Odrzucając spadek, warto zgłosić się do prawnika, który rozwieje wszystkie wątpliwości, doradzi w nietypowych sytuacjach i pomoże w dopełnieniu wymaganych formalności.

Admin