Jakie uprawnienia musi mieć operator podnośnika koszowego?

Firmy zajmujące się wynajmem podnośników koszowych oferują swoim klientom nie tylko profesjonalny sprzęt, ale także pomoc doświadczonego i posiadającego odpowiednie kwalifikacje operatora. Jakie jednak powinien mieć on kwalifikacje, by obsługiwać różnego typu podnośniki koszowe? Osoba ta musi posiadać odpowiednie umiejętności, a także rygorystycznie przestrzegać przepisów BHP. Konieczne jest również odbycie specjalistycznego szkolenia, pozwalającego na otrzymanie właściwych uprawnień. Szkolenie to zakończone jest egzaminem. Sytuacja jest analogiczna do kierowców samochodów, którzy muszą nie tylko zdobyć, ale również potwierdzić nabyte kompetencje.

Jakie kwalifikacje musi mieć operator podnośnika koszowego?

Uprawnienia pozwalające na obsługiwanie podnośników koszowych może zdobyć każda osoba pełnoletnia dysponująca ważnym prawem jazdy kategorii B i C. To oczywiście początek drogi do kariery operatora podnośnika koszowego. Kolejny krok to specjalistyczny kurs, który zawsze odbywa się w ośrodku wyznaczonym przez ośrodek zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs ten składa się z części teoretycznej, podczas której przyszli operatorzy podnośników koszowych poznają zasady obsługi i serwisowania różnych podestów ruchomych. Kolejnym jego elementem jest część praktyczna, podczas której przyszły operator ćwiczy na placu budowy lub na placu manewrowym.

Jakie przepisy musi znać kandydat na operatora podnośnika koszowego?

Każdy operator musi dokładnie znać przepisy BHP. Poznaje również podstawowe przepisy prawne, które dotyczą wykonywanych przez niego obowiązków. Podczas kursu dowiaduje się również, jak prawidłowo prowadzić dokumentację ruchomych podestów – podnośników koszowych, przegubowych, teleskopowych, nożycowych etc. Na koniec kandydat musi uzyskać uprawnienia lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Co to jest zaświadczenie kwalifikacyjne?

Zaświadczenie kwalifikacyjne jest dokumentem pozwalającym na wykonywanie pracy zawodowej na stanowisku operatora. Uzyskuje się go po pozytywnym zdaniu egzaminu przeprowadzonego w UDT – zarówno jego części pisemnej, teoretycznej, jak i praktycznej.

Podsumowanie

Droga do uzyskania powyższych uprawnień nie jest wcale łatwa. Osoby chcące przeprowadzić prace na wysokościach za pomocą podestów ruchomych mogą jednak skorzystać z pomocy specjalistycznych firm. Oferują one wynajem podnośnika Łódź oraz pomoc wykwalifikowanego operatora posiadającego niezbędne uprawnienia.

Admin